Privacy Policy

Privacy Policy เป็นสิ่งอธิบายที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บ ufabetulinolu.xyz ที่จะเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งนโยบายของเว็บไซต์ของเรานั้นมีดังต่อไปนี้

Privacy Policy

  • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการจะถูกจัดเก็บ และทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดเอาไว้

  • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ และสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลไว้ที่ฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร ข้อมูลการใช้บริการ และการจ่ายเงิน

  • วิธีการรวบรวมข้อมูล

เว็บไซต์ของเราได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการผ่านทางการสมัครสมาชิก การลงเดิมพัน  และยังได้รับข้อมูลจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์

  • การนำข้อมูลมาใช้

ทางเว็บไซต์จะนำข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมา ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็น การปรับปรุงเว็บไซต์  การทำการตลาด  สื่อโฆษณา และสิทธิพิเศษที่สำคัญให้ผู้เล่นทุกท่าน

  • การแชร์ข้อมูล

เว็บไซต์ของเรามีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ด้วยระบบความปลอดภัยขั้นสูง และนอกจากนี้ยังเว็บไซต์ของเราจะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอก

  • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 21 ปี

เว็บไซต์ของเรา ไม่ให้บริการแก่เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี และข้อมูลจากผู้เล่นที่อายุไม่ถึง 21 ปี เว็บไซต์จะมีการตรวจสอบ และทำการลบข้อมูลพร้อมกับบัญชีในทันที

  • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้  หากผู้เล่นต้องการที่จะใช้บริการนี้ทุกท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ผ่านทาง contact@ufabetulinolu.xyz

  • การปรับปรุงนโยบาย

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร โดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งจะมีการปรับปรุงเป็นไปตามความเหมาะสม และจะประกาศบนหน้าเว็บไซต์ ufabetulinolu.xyz ทุกครั้ง

  • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการใช้งานตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2012

  • ภาษาของนโยบาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้จัดทำขึ้นด้วยภาษาไทย หากมีการแปลเป็นภาษาอื่นๆ เวอร์ชันภาษาไทยนี้ จะเป็นเวอร์ชันที่บังคับใช้เป็นอันดับแรก

 

เว็บไซต์ของเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อไรก็ได้ตามที่เห็นสมควร